هر گونه سوالی دارید:

تلفن ۰۲۱66971400

به info@isct.ir

ایمیل بزنید!
8-kuc
Map Reduce

Map Reduce چیست؟

مدل برنامه نویسی Map Reduce جهت انجام عملیات پردازشی موازی بر روی خوشه‌ای از کامپیوتر‌ها (Computer Cluster) کاربرد دارد....

برای رشد کسب و کار خود آماده اید؟

شرکت های موفق برای رشد برنامه ریزی می کنند. برای آن کار می کنند و آن را به دست می آورند. برنامه شما برای رشد کسب و کارتان چیست؟

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

آیا باید ایده های خود را برای یک پروژه یا کمپین دیجیتالی آینده مطرح کنید؟ به دنبال متحول کردن کسب و کار خود با اجرای بازاریابی دیجیتال بالقوه کامل هستید؟

برای هرگونه سوال شغلی، لطفاً از صفحه ارتباط با ما اینجا دیدن کنید.
    چه خدماتی می توانیم به شما ارائه دهیم؟