هر گونه سوالی دارید:

تلفن ۰۲۱66971400

به info@isct.ir

ایمیل بزنید!

برنامه های تبلیغات دیجیتال در رسانه های تحت پوششهزینه ماهانه برای استارتاپ ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسب و کارهای آنلاین

صفحه اول

(اسلاید) (هدر سایت)

میلیون تومان15/هر ماه

پرداخت سالانه (180 میلیون تومان در سال)

تحلیل رقابتی
تجزیه و تحلیل و حسابرسی برند
تجزیه و تحلیل، نام تجاری و وب سایت
4 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
10 کلمات کلیدی ردیابی و مدیریت شده
1000 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل ماهانه
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

صفحه اول

(تصویری)

میلیون تومان12/هر ماه

پرداخت سالانه (144 میلیون تومان در سال)

تحلیل رقابتی
تجزیه و تحلیل و حسابرسی برند
تجزیه و تحلیل، نام تجاری و وب سایت
3 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
5 کلمات کلیدی ردیابی و مدیریت شده
700 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل ماهانه
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل:

تمامی صفحات

(تصویری)

میلیون تومان15هر ماه

پرداخت سالانه (180 میلیون تومان در سال)

تحلیل رقابتی
تجزیه و تحلیل و حسابرسی برند
تجزیه و تحلیل، نام تجاری و وب سایت
4 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
10 پست های رسانه های اجتماعی سفارشی
1000 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل ماهانه
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل:

تمامی صفحات غیر از اول

(تصویری)

میلیون تومان10/هر ماه

پرداخت سالانه (120 میلیون تومان در سال)

تحلیل رقابتی
تجزیه و تحلیل و حسابرسی برند
تجزیه و تحلیل، نام تجاری و وب سایت
2 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
2 کلمات کلیدی ردیابی و مدیریت شده
500 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل ماهانه
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

تمامی صفحات غیر از اول

(متنی)

میلیون تومان5/هر ماه

پرداخت سالانه (60 میلیون تومان در سال)

تحلیل رقابتی
تجزیه و تحلیل و حسابرسی برند
تجزیه و تحلیل، نام تجاری و وب سایت
1 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
1 کلمات کلیدی ردیابی و مدیریت شده
300 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل ماهانه
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل:
  • در صورت عقد قرارداد یکساله، ۱۰ درصد تخفیف لحاظ خواهد شد. همچنین بسته ها علاوه بر تخفیف پرداخت سالانه دارای هدیه اعتباری حضور در احداث نیاز خواهند بود.
  • شرکت های عضو برای درج آگهی در رسانه های سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از ۳۰ % تخفیف برخوردار خواهند بود.

برنامه های تبلیغات در نشریه پیام آبادگرانهزینه خدمات در یک نوبت برای استارتاپ ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسب و کارهای آنلاین

پشت جلد

تومان۵۵،۲۵۰،۰۰۰/ یک بار

هزینه همیاری و استفاده از خدمات در یک نوبت

یک صفحه کامل
صفحه ۴
اندازه طرح: ۲۱*۲۹ cm
4 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
1000 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

داخل جلد

تومان۴۶،۷۵۰،۰۰۰/ یک بار

هزینه همیاری و استفاده از خدمات در یک نوبت

یک صفحه کامل
صفحه ۲
اندازه طرح: ۲۱*۲۹ cm
3 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
700 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

داخل جلد

تومان۲۹،۷۵۰،۰۰۰/ یک بار

هزینه همیاری و استفاده از خدمات در یک نوبت

یک صفحه کامل
صفحه ۳
اندازه طرح: ۲۱*۲۹ cm
2 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
500 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

داخل مجله

تومان۲۲،۱۰۰،۰۰۰/ یک بار

هزینه همیاری و استفاده از خدمات در یک نوبت

یک صفحه کامل
اندازه طرح: ۲۱*۲۹ cm
1 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
300 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

داخل مجله

تومان۱۷،۰۰۰،۰۰۰/ یک بار

هزینه همیاری و استفاده از خدمات در یک نوبت

نیم صفحه
اندازه طرح: ۲۱*۱۴.۵ cm
1 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
200 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

داخل مجله

تومان۱۲،۰۰۰،۰۰۰/ یک بار

هزینه همیاری و استفاده از خدمات در یک نوبت

یک چهارم صفحه
اندازه طرح: ۱۰.۵*۱۴.۵cm
1 استوری رسانه های اجتماعی سفارشی
یک صفحه معرفی کسب و کار
150 پیامک هدفمند
1 ارسال ایمیل
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

بسته حمایت از کسب و کارهای نوپا (استارتاپ): ۵۰ درصد تخفیف + یک چهارم رایگان

بسته طلایی: میزان درصد تخفیف، برای شرکت های آگهی دهنده مستمر و عضو سندیکا لحاظ خواهد گردید.

برنامه های بازاریابی دیجیتالهزینه ماهانه برای استارتاپ ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و کسب و کارهای آنلاین

متولد ارگانیک

ایده آل برای استارت آپ ها

میلیون تومان10/هر ماه

پرداخت سالانه و دریافت 2 ماه رایگان! (100 میلیون تومان در سال)

تحلیل رقابتی
10 پست های رسانه های اجتماعی سفارشی
1 پست های وبلاگ
5 کلمات کلیدی ردیابی و مدیریت شده
تخصص و مشاوره مستمر
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل می شود:

تقویت بهینه

ایده آل برای مشاغل کوچک

میلیون تومان50/هر ماه

پرداخت سالانه و دریافت 2 ماه رایگان! (500 میلیون تومان در سال)

تجزیه و تحلیل و حسابرسی برند
20 پست های رسانه های اجتماعی سفارشی
2 پست های وبلاگ
10 کلمات کلیدی ردیابی و مدیریت شده
1 ارسال ایمیل ماهانه
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل:

شروع توربو

ایده آل برای مشاغل آنلاین

میلیون تومان80هر ماه

پرداخت سالانه و دریافت 2 ماه رایگان! (800 میلیون تومان در سال)

تجزیه و تحلیل، نام تجاری و وب سایت
20 پست های رسانه های اجتماعی سفارشی
5 پست های وبلاگ
25 پست های رسانه های اجتماعی سفارشی
مدیریت کمپین PPC
شروع کنید
تمام خدمات اولیه شامل:

سبد کاملی از راه‌کارهای دیجیتال

سوالات متداولبسته‌های بازاریابی دیجیتال و پرسش‌های متداول قیمت‌گذاری

هوشمندانه تبلیغ کنید
ورود هدفمند به بازار با بسته های جامع بازاریابی دیجیتال

یک استراتژی جامع از تبلیغات هوشمندانه به شما این امکان را می دهد تا مخاطبین هدفتان را در بهترین زمان ممکن جذب، درگیر و تبدیل به مشتری خود کنید. بسته های ارائه شده به صورت ترکیبی از روش های آزمایش شده در بازاریابی دیجیتال به صورتی طراحی شده اند که ترافیک ورودی سایت شما را کاملا هوشمندانه و اثر بخش و البته بهینه در هزینه، بالا ببرند.

 

ما بر روی راهکارهای دیجیتال خلاقانه و نتیجه‌گرا تمرکز داریم

برای رشد کسب و کار خود آماده اید؟

شرکت های موفق برای رشد برنامه ریزی می کنند. برای آن کار می کنند و آن را به دست می آورند. برنامه شما برای رشد کسب و کارتان چیست؟

چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟

آیا باید ایده های خود را برای یک پروژه یا کمپین دیجیتالی آینده مطرح کنید؟ به دنبال متحول کردن کسب و کار خود با اجرای بازاریابی دیجیتال بالقوه کامل هستید؟

برای هرگونه سوال شغلی، لطفاً از صفحه ارتباط با ما اینجا دیدن کنید.
    چه خدماتی می توانیم به شما ارائه دهیم؟